Personal Rady Tipy Účtovníctvo zamestnanci

Pandemickú OČR budú môcť rodičia čerpať aj po otvorení materských a základných škôl. V praxi môžu nastať tieto prípady:

–          rodič sa rozhodne nedať svoje dieťa do MŠ/ZŠ z obavy o zdravie

Pokračuje v poberaní dávky tak ako doteraz, neposiela novú žiadosť, je potrebné iba zaslať na konci mesiaca čestné vyhlásenie. Posiela sa mailom, ideálne ak ho pošlete 30.6. za jún, aby sociálna poisťovňa stihla včas spracovať. Ak ho pošlete neskôr o dávku neprídete, iba bude vyplatená neskôr.

–          rodič sa rozhodne dať svoje dieťa do ZŠ/MŠ ale z kapacitných dôvodov ho neprijmú

Postupuje rovnako ako popis vyššie.↑

–          rodič sa rozhodne dať svoje dieťa do MŠ/ZŠ a dieťa riadne nastúpi

V tomto prípade neposiela čestné vyhlásenie, tým pádom sociálna poisťovňa nevyplatí za daný mesiac dávku OČR.

Rodičom sa naskytá otázka, čo ak dieťa nastúpi do MŠ/ZŠ a po určitom čase dieťa ochorie, teda nebude môcť ďalej navštevovať zariadenie? Tu je vyjadrenie sociálnej poisťovne:

„Ak nastane situácia, že dieťa začne navštevovať školské/predškolské zariadenie a z nejakého dôvodu (či už pôjde o ochorenie dieťaťa, jeho nezvládnutie sprísnených hygienických podmienok alebo pod.) toto zariadenie nebude môcť po určitom čase ďalej navštevovať, rodič môže v pandemickom ošetrovnom pokračovať bez toho, aby podával novú žiadosť. Stále totiž trvá krízová situácia, počas ktorej platí, že pri pandemickom ošetrovnom sa podáva len jedna žiadosť, pričom podmienky nároku na ošetrovné sa posudzujú k prvému dňu osobne a celodennej starostlivosti/ošetrovania. Počet dní, o ktoré sa osobne a celodenne rodič staral, bude deklarovať lev v čestnom vyhlásení na konci mesiaca – tak ako doteraz. Sociálna poisťovňa neskúma dôvod, prečo rodič ošetruje, iba skutočnosť, či ošetruje celodenne a osobne, t.j. či dieťa navštevuje zariadenie. Rodičia sa môžu prestriedať tak ako doteraz.“

–          v skratke, všetko sa uvádza na čestnom vyhlásení, vypíše sa obdobie kedy bolo v MŠ/ZŠ a kedy bolo doma a starali ste sa oň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk Slovak
X