Blog Mzdy a personalistika Novinky Podnikanie zamestnanci Zamestnávateľ

Rok 2019 nám priniesol ďalšiu byrokratickú povinnosť, ktorá vzniká pre všetkých zamestnávateľov od 01. 01. 2019 a to oznamovanie kategórie práce 2.

Dňom 01. 07. 2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

To, v akej kategórii práce sa Váš zamestnanec a dohodár nachádza, zistíte v protokole od Vášho poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu.

Na základe zaradenia zamestnancov podľa protokolu od poskytovateľa PZS, je teda potrebné najneskôr do 15. 01. 2019 oznámiť na Úrad verejného zdravotníctva SR každého zamestnanca zaradeného v 2. pracovnej kategórii prostredníctvom elektronického formulára ( http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html )

Formulár po vyplnení skontrolujte kliknutím na spodné tlačidlo Skontrolovať. Je nevyhnutné položky označené Červenou (chybné alebo povinné) opraviť/vyplniť. Po prekontrolovaní kliknúť na Uložiť. Následne uložený formulár pošlete ako prílohu mailu na mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk. Do formulára zadávate údaje, ktoré boli platné k 31. 12. 2018 – t. j. zamestnanci alebo dohodári, ktorí boli u Vás k 31. 12. 2018 v pracovnom pomere a sú zaradení v kategórii 2.

Po spracovaní zaslaného elektronického formuláru bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.UPOZORNENIE !!!


( §57, ods. 22, písm. i)) – Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak neoznámi každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k).

Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 do 20 000 eur za správne delikty (v tomto prípade za nenahlásenie zamestnancov v kategórii 2) podľa odsekov 1 až 22 ( viď. Ods. 41 §57 Zákona 355/2007 Z.z. )

UPRAVENÉ 24. 01. 2019

(Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. júna 2019.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk Slovak
X