Sledujte nás 

Autor: Peter Fatura

Zvýšenie príplatkov za pracú zamestnanom v noci, cez víkend a počas sviatkov.

Od Peter Fatura

Pripravili sme si pre Vás prehľad všetkých príplatkov podľa jednotlivých druhov práce. Príplatky sú určené v percentách a odvíjajú sa od výšky minimálnej hodinovej mzdy, s výnimkou príplatku za sviatok, kedy sa vychádza z priemerného platu zamestnanca. Zároveň uvádzame, o koľko EUR sa zvýši hodinová mzda s príplatkom. Uvedená suma je minimálna suma príplatku, ktorá…

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou pre SZČO.

Od Peter Fatura

Neodkladajte si registráciu pre elektronickú komunikáciu na poslednú chvíľu. Kto je povinný komunikovať elektronicky ? Fyzické osoby – podnikatelia. SZČO, sprostredkovatelia poistenia – finan. poradcovia, drobní živnostníci, ktorí spadajú pod obchodný zákonník Fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov a ich zástupcovia sú povinní od 1.7.2018 komunikovať s finančnou správou jedine elektronicky. Všetky daňové priznania, prehľady o…

DAŇ Z MOTOROVÉHO VOZIDLA ZA ROK 2018

Od Peter Fatura

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31.01. a v tomto termíne je potrebné aj uhradiť vypočítanú daň. Živnostníci nezabudnite na registráciu pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou, nakoľko už nebude možné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel písomne. Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a…

Hlásenie voľných pracovných miest

Od Peter Fatura

Od 1. januára 2019 vzniká povinnosť všetkýmzamestnávateľom oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku naÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to pred nástupom zamestnanca na danú pozíciu.To znamená, že okrem prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne prednástupom, musíte oznámiť aj voľné pracovné miesto. Táto povinnosť zahŕňapracovné pozície tak na trvalý pracovný pomer ako aj na všetky typy dohôd. Nahlásiť voľné…

Zamestnanci 2. kategórie

Od Peter Fatura

Rok 2019 nám priniesol ďalšiu byrokratickú povinnosť, ktorá vzniká pre všetkých zamestnávateľov od 01. 01. 2019 a to oznamovanie kategórie práce 2. Dňom 01. 07. 2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce…