Podnikanie SZČO Účtovníctvo

Neodkladajte si registráciu pre elektronickú komunikáciu na poslednú chvíľu.

Kto je povinný komunikovať elektronicky ?

Fyzické osoby – podnikatelia. SZČO, sprostredkovatelia poistenia – finan. poradcovia, drobní živnostníci, ktorí spadajú pod obchodný zákonník

Fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov a ich zástupcovia sú povinní od 1.7.2018 komunikovať s finančnou správou jedine elektronicky. Všetky daňové priznania, prehľady o zrazených preddavkoch, hlásenie o vyúčtovaní dane, ale napríklad aj žiadosť o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch a pod., už od 1.7 2018 nie je možné podať písomne.


Ako sa má SZČO registrovať ? 

V prvom rade je potrebné vytvoriť registráciu na portály finančnej správy, a to vyplnením registračného formulára, alebo s občianskym preukazom s čipom (eID), či kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) – Potrebné mať ČIP aktualizovaný.

Postup v prípade že eID alebo KEP nemáte:

Ak ste si vybrali pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou Registráciu vyplňovaním registračného formulára, overenie identifikačných údajov sa vykonáva fyzicky na miestne príslušnom daňovom úrade/colnom úrade a vyžaduje si okrem Vašej fyzickej prítomnosti k nahliadnutiu aj platný doklad o Vašej totožnosti. Podmienkou pre elektronickú komunikáciu so správcom dane je uzatvorenie písomnej dohody o elektronickom doručovaní pre daňový úrad/colný úrad medzi daňovým subjektom a miestne príslušným daňovým úradom/colným úradom. Dohodu je potrebné doručiť správcovi dane v dvoch kópiách. Stiahnuť si ju môžete TU.

Až po potvrdení registrácie a autorizácie k daňovému subjektu Vám bude pridelené prihlasovacie meno (ID používateľa), pomocou ktorého sa budete môcť prihlásiť na portál finančnej správy. Prihlasovacie meno Vám bude odovzdané na miestne príslušnom daňovom úrade/colnom úrade.

Postup v prípade že eID alebo KEP máte:

Ak ste sa registrovali prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID), prihlasovacie meno získate po prvom prihlásení na portál finančnej správy prostredníctvom KEP/eID. Po prihlásení bude Vaše prihlasovacie meno zobrazené pri Vašom mene.

Odporúčame vykonať registráciu v predstihu, môžete ju vykonať kedykoľvek v priebehu roka. zvyčajne trvá tri dni, preto v posledný deň na podanie daňového priznania už bude neskoro.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk Slovak
X