Od 1. januára 2019 vzniká povinnosť všetkým zamestnávateľom oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to pred nástupom zamestnanca na danú pozíciu. To znamená, že okrem prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne pred nástupom, musíte oznámiť aj voľné pracovné miesto. Táto povinnosť zahŕňa pracovné pozície tak na trvalý pracovný pomer ako aj na všetky typy dohôd.

Nahlásiť voľné pracovné miesta je možné:

  • Online – prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce(istp.sk). Po registrácii v systéme ISTP možno bezplatnevytvárať inzeráty pracovných ponúk. Taktiež je možné nahlasovanie prostredníctvom komerčných portálov profesia.sk a kariera.sk.
  • Vyplnením  tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty zašle zamestnávateľ na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 1. januára 2019 vzniká povinnosť všetkým zamestnávateľom oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to pred nástupom zamestnanca na danú pozíciu. To znamená, že okrem prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne pred nástupom, musíte oznámiť aj voľné pracovné miesto. Táto povinnosť zahŕňa pracovné pozície tak na trvalý pracovný pomer ako aj na všetky typy dohôd.

Nahlásiť voľné pracovné miesta je možné:

  • Online – prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce(istp.sk). Po registrácii v systéme ISTP možno bezplatnevytvárať inzeráty pracovných ponúk. Taktiež je možné nahlasovanie prostredníctvom komerčných portálov profesia.sk a kariera.sk.
  • Vyplnením  tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty zašle zamestnávateľ na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oznámenie je potrebné v prípade, ak zamestnávateľ na danú pozíciu:

  • ešte nemá vybraného človeka, avšak má voľné pracovné miesto, ktoré chce obsadiť a hľadá kandidátov
  • už má vybraného človeka, ktorý nie je vedený na úrade práce. V tom prípade, je potrebné pred nástupom oznámiť voľné pracovné miesto. Odporúčam pri nahláške uviesť, že už je obsadené, a nežiadate o zverejňovanie, ( nebudú vám chodiť životopisy a uchádzači )
  • už má vybraného človeka, ktorý je vedený na úrade práce, v tomto prípade je potrebné rovnako pred nástupom oznámiť voľné pracovné miesto formou nahlášky, na ktorej je potrebné upozorniť, že človek je z evidencie úradu práce, aby si to vedela pracovníčka v systéme spárovať.

Pracovné ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) je nevyhnutné naďalej inzerovať cez istp.sk alebo úrad práce.

Nesplnenie tejto nahlasovacej povinnosti je sankcionované pokutou do výšky 300 €.

Oznámenie je potrebné v prípade, ak zamestnávateľ na danú pozíciu:

  • ešte nemá vybraného človeka, avšak má voľné pracovné miesto, ktoré chce obsadiť a hľadá kandidátov
  • už má vybraného človeka, ktorý nie je vedený na úrade práce. V tom prípade, je potrebné pred nástupom oznámiť voľné pracovné miesto. Odporúčam pri nahláške uviesť, že už je obsadené, a nežiadate o zverejňovanie, ( nebudú vám chodiť životopisy a uchádzači )
  • už má vybraného človeka, ktorý je vedený na úrade práce, v tomto prípade je potrebné rovnako pred nástupom oznámiť voľné pracovné miesto formou nahlášky, na ktorej je potrebné upozorniť, že človek je z evidencie úradu práce, aby si to vedela pracovníčka v systéme spárovať.

Pracovné ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) je nevyhnutné naďalej inzerovať cez istp.sk alebo úrad práce.

Nesplnenie tejto nahlasovacej povinnosti je sankcionované pokutou do výšky 300 €.

Hlásenie voľných pracovných miest

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk Slovak
X